Zbrojní průkaz

K čemu je potřeba zbrojní průkaz?  K tomu, abyste mohli nabývat zbraně do vlastnictví, tyto pak držet či nosit, a to včetně střeliva.  Tedy ze zákona je zbrojní průkaz veřejná listina, která fyzickou osobu opravňuje k nabývání vlastnictví a držení zbraně nebo střeliva do těchto zbraní v rozsahu oprávnění stanovených pro jednotlivé skupiny zbrojního průkazu a v rozsahu těchto oprávnění k jejich nošení.  Doba platnosti zbrojního průkazu je 10 let. Zbrojní průkaz lze vydat podle posudku o zdravotní způsobilosti s dobou platnosti kratší než 10 let.

Zbrojní průkaz se rozlišuje podle účelu užívání zbraně nebo střeliva a podle rozsahu oprávnění do skupin

A – ke sběratelským účelům,

B – ke sportovním účelům,

C – k loveckým účelům,

D – k výkonu zaměstnání nebo povolání,

E – k ochraně života, zdraví nebo majetku