Zkouška odborné způsobilosti

Abyste mohli získat zbrojní průkaz, je nutno před zkušebním komisařem vykonat zkoušku odborné způsobilosti. Pokud ji absolvujete úspěšně, vydá Vám zkušební komisař doklad          o odborné způsobilosti. Ten je pak jednou z podmínek pro vydání zbrojního průkazu. Dalšími podmínkami podle zákona je místo pobytu v ČR, předepsaný věk, způsobilost k právním úkonům, zdravotní způsobilost, bezúhonnost a spolehlivost.

Zkouška (týká se zbrojního průkazu skupin A – E) se skládá z teoretické a praktické zkoušky. Na teoretickou zkoušku se musí každý žadatel připravit sám. Mohu Vám poradit, jakým způsobem se máte připravit a kde najdete potřebné podklady.

Co se týče praktické zkoušky, tak její průběh upravuje mimo jiného samostatný právní předpis (vyhl. č. 221/2017 Sb.). Zde musíte prokázat znalost a bezpečnou manipulaci se zbraní, a to podle té které skupiny zbrojního průkazu. Nejméně tedy prohlídku zbraně za účelem zjištění, zda není v nabitém stavu, částečné rozebrání a složení zbraně v rozsahu, který je nutný k vyčištění zbraně po střelbě, postup při přípravě zbraně a střeliva ke střelbě, při přerušení střelby, při zjištění závady na zbrani při střelbě a při ukončení střelby, střelbu na pevný cíl atd. Pro zkušené žadatele není praktická část zkoušky až tak složitá, avšak pro ty zájemce, kteří nemají žádné či mají jen slabé zkušenosti, je příprava ke zkoušce opravdovou nutností. Proto si dovoluji Vám nabídnout tuto přípravu ke zkoušce, a to pro skupiny A – E. Podotýkám, že zkušební komisaři jsou nároční a zkoušky také.

Přípravu provádím zásadně individuálně, a to s ohledem na osobní přístup ke klientovi               a z důvodu zachování kvality výuky.